torsdag 12 september 2019

Ny hemsida, sista inlägget!


Detta kommer vara det allra sista inlägget på denna blogg.

Den nya finns HÄR!


HÖRS!

onsdag 12 juni 2019

Rapport från årsmötet!

Ikväll var det då dags för årsmötet för Djurgården innebandy, här sammanfattar vi det som hände på årsmötet!

Som traditionsenligt i varje årsmöte så genomförs dagordningen, "har mötet utlyts på rätt sätt", val av mötets ordförande mm.

Sen kom verksamhetsberättelsen,där sammanfattades det året som gick, det sportsliga för herrarna, herrjuniorerna, ungdom, damlaget (som efter hårt arbete) är anmälda för seriespel kommande säsong, samt handikapplagets framgångar.


Sedan kom ekonomin, vilket föreningen har kämpat med under en längre tid. En av det många grundorsaker till detta är att det inte ska ha funnits "reglerade lån och skulder utan en realistisk återbetalningsplan som i princip omöjliggjort att få in sponsorer".

Enligt verksamhetsberättelsen skall lånen " nu vara omförhandlade med avbetalningsplan som möjliggör fortsatt verksamhet och arbete med sponsorer".

Enligt verksamhetsberättelsen så skall "den ekonomiska situationen nu vara under kontroll och innebandyn kommer klara av elitlicensen".


Sedan följde det inskickade motionerna, men inte bara våra.

Den första handlade om en stadgarändring rörande medlemskap, motionen yrkade på att medlemskapet skall gälla under  innevarande verksamhetsår, vi i DFI röstade mot den delen av motionen med motiveringen att det gynnar den enskilde medlemmen mer om medlemskapet löper ett år från den dag de betalas. Styrelsen agrumenterade att ändringen underlättar faktuering b l a och yrkade bifall till den delen av motionen.

I samma motion yrkades det om sänkt myndighetsålder till 16 år för att inneha rösträtt, vi från gruppens sida röstade emot detta då vi inte såg någon anledning till att ändra från 18 års gräns till 16.

I samma motion yrkades det på att medlemmar skall kunna begära ett extra årsmöte om "10 av föreningens rösberättigade medlemmar begär det", vidare så yrkade motionerna på att "ett extra förenings/årsmöte skall tillkallas om någon anledning nån i styrelsen inte anser det är möjligt att anmäla ett seniorlag till den serie laget är sportsligt kvalificerat för" samt "kalla till ett extra föreningsmöte om innebandyförbundet har meddelat föreningen att man inte klarar elitlicensen för ifrågakommande seniorlag".

Vi från gruppens sida beslöt oss att rösta bifall för resterande punkter i motionen då vi ansåg det gynnar medlemmarna att ha insyn i föreningens operativa och sportsliga verksamhet, motionen röstades dessvärre ner av årsmötet som gick på styrelsens linje.

Två motioner skickades också in av samma medlem i föreningen: 1.en rörande "framtiden för elitinnebandyn i stockholm", där det yrkades att påbörja ett sammarbete med sibf, stockholmsklubbar i allsvenskan och div 1 jobbar tillsammans, samt starta ett innebandycentrum likt den i uppsala. Denna motion röstades ner av årsmötet.

2.Påbörja ett arbete att starta flicklag i föreningen, detta röstades igenom.


Sedan var det motionerna som skickades in via en av våra bröder, men togs fram gemensamt av gruppen.


Den första berörde "överlåtande av beslutanderätt", motionen yrkade på att ge vår bror (motionställaren) beslutanderätten av medlemskap och ge i uppdrag att skapa en renodlad hemsida för stödmedlemmar för att på så sätt göra det smidigare att bli medlem, den delen i motionen röstades ner med motiveringen att det skulle vara för komplicerat att ha två seperata sidor och att en ny sida skall skapas och styrelsen skulle återkomma i frågan.


Delen i motionen, som yrkade på göra det möjligt att bli medlem på plats (matcher/årsmöten) röstades däremot igenom.


Den andra motionen rörde om faställande av medlemsavgifter,alla punkter förutom en i motionen röstades igenom.Sedan återstod den tredje motionen, som berörde reglering av flaggor på läktaren på våra hemmamatcher.


Årsmötet verkade dock olyckligt nog grovt missuppfattat motionen, det närvarande i årsmötet verkade ha uppfattningen att motionen handlade om att skriva under ett specifikt budskap som stred mot föreningens värderingar som samtliga föreningar i DIF skrivit under.

Detta kunde dock inte varit längre ifrån sanningen, hela poängen med motionen var INTE att föreningen skall gå emot sina värderingar...men att skylta med följande: "Som förening står vi inte bakom budskapet på läktaren, men vi står bakom principen att så länge ingen på våra matcher bryter mot varken någon rikes-lag eller ordningsföreskrift är det inte vår plats att ingripa".

För att förtydliga, motionen handlar om att supportrar inom föreningen skall få utöva sin rivalkultur/kultur i fred utan att behöva oroa sig att få värdar/ordningsvakter på sig.


Vår bror (motionställaren) försökte allt han kunde för att framföra detta till årsmötet, dessvärre så genomsyrades deras missuppfattning av motionen deras agrumentation som ledde till att motionen röstades ner.Vi blev besvikna så klart att två av våra motioner röstades ner, speciellt att den tredje motionen röstades ner p g a grov missuppfattning av motionen i sig.


Ljusglimtar vi ser dock är att vårt driv i medlemsfrågan verkar ha väckt föreningen på något sätt att börja ta tag i bristerna som finns i medlemsfrågan: medlemspris (som nu är faställda), ett nytt medlemssystem (som det nu ska jobbas på att fixa ett nytt) och förtydliganden gällande medlemsförmåner och rättigheter.Trots besvikelserna från årsmötet så håller vi våra huvuden högt och ser framåt mot säsongen.

lördag 25 maj 2019

Motioner till årsmötet 12/6-2019 och vårat yttrande!

En av våra bröder har skickat in motioner till styrelsen för årsmötet 12/6, nedan finns länkar till respektive motion och varför vi anser årsmötet bör yrka bifall på samtliga:Motion 1: "Överlåtelse av beslutanderätt"
Motion 2: "Faställande av medlemsavgift"
Motion 3: "Motion om flaggor på läktaren"


Här följer motivering till respektive motion:Motion 1: Medlemssystemet har varit ett problem länge inom föreningen, i DIF fotboll/hockey står det klart och tydligt hur man blir medlem i de två föreningarna samt kostnaden för medlemskapet, i DIF innebandy...inte så mycket som en mening.

Döma av motionen kommer det bli smidigare att bli medlem i framtiden.


I och med att föreningen har kantats av personalbrist och ekonomiska problem genom åren ser vi inget orimligt med att överlåta beslutanderätten till motionställaren.
Bifall till motion ett!


Motion 2: Här handlar det kort och precis om förtydliganden om medlemskapet, närmare bestämt priserna.

Inget ovanligt i priserna, medlemskapet för vuxna brukar inneha det priset som omfattas av motionen inklusive priset för ungdomar och pensionärer, lite billigare för familjer att bli medlem, och till sist ett faställande av avgift för ständigt medlemskap i föreningen.

Samt delen rörande påminnelse av förnyelse av medlemskapet, fullkomligt rimligt....i DIF hockey och fotboll får man en notis en månad ungefär innan medlemskapet går ut...i DIF innebandy 3-4 månader innan...och det trots att stadgarna säger att medlemskapet ska gälla ett år från den dagen den signats. 


Inga konstigheter här, bifall till motion två!


Motion tre:

Detta kan framstå som en småsak, för oss dock är detta en självklarhet.
Det är helt fritt att tycka vad man vill i frågan, men att censurera hängflaggor med endast motiveringen att man "inte gillar den" är befängt, tror alla kan hålla med om detta. Det är inte den rätta vägen att gå.


Att få utöva sin kultur/rivalkultur är en rättighet och yttrandefrihet bör gälla även i idrottsföreningar , detta är en grundsten, en princip föreningen är byggd på...och det är just det motionen omfattar, inget ställningstagande berörande ett specifikt budskap på en flagga, utan en vädjan att stå fast vid en princip, om man verkligen värnar om demokrati står man bakom det.


Solklart bifall till motion tre!


Detta är alltså vårat yttrande till respektive motion till samtliga inskickade motioner till styrelsen.

Lämna gärna en kommentar om vad ni anser om motionerna, annars syns vi på årsmötet den 12:e juni!

tisdag 21 maj 2019

Årsmöte den 12:e juni, föreningsdemokratin kallar igen!För oss som gått på fotbollen och hockeyn vet hur viktigt det är med årsmöten,  viktiga frågor tas upp där som rör föreningarnas framtid.

 Nu är det innebandyns tur, läs mer här!

Grundläggande information:

Datum: Onsdagen 12 juni 2019
Tid: Kl. 19:00
Plats: Pokalrummet, Stockholms Stadion (ingång från Sofiahemssidan) Vi kommer inom kort publicera motioner som vi har skickat in, håll utkik!


Gör din röst hörd, gå på årsmötet!

tisdag 5 mars 2019

Resterande säsong och framtiden!
Denna säsong har inte blivit som vi hade hoppats på, tillsammans med resultaten så har aktivitetsnivån på läktaren lämnat mycket att önska. Nyckelmatcher som derbyn och hemmapremiärer är ett par exempel där vi misslyckats med att få till ett hyfsat antal till kortsidan på matcherna.


Här summerar vi lite kort om säsongen och varför det vart som det vart!

Hemmapremiär, DIF-ibk runsten 26/9-2018 (1)


Säsongen 18/19 började onsdagen den 26:e september i Eriksdalshallen, motståndet: ibk runsten.


Resultatmässigt så var premiären en succé, siffrorna skrevs till hela 12(!)-3 till blårändernas herrar.


Förut så har vi i DFI fått till ett litet gäng på kortsidan, som bäst har vi fått till 8-15 pers ungefär. Dem som dök upp på dem matcherna var resultatet av en av grupp-medlemmarnas rekryteringsarbete och kontakter.


Dock under det senaste tiden har medlemmar i gruppen haft att göra med en del påfrestningar från deras respektive vardag, så i denna premiär fördes rekryterings-ansvaret till övriga i gruppen som inte hade samma rekryterings-förmåga, så därmed var det ingen aktivitet på kortsidan alls denna premiär.


Och under alla dessa 7 år vi existerat
, när medlemmar i DFI fått förhinder, så har (när åtminstone en av oss är på plats) det gjorts det som DFI är bäst på: färga läktaren så mycket som möjligt, en klen tröst men alltid något.
Hemmapremiär, DIF-ibk runsten 26/9-2018 (2)Hemmapremiär, DIF-ibk runsten 26/9-2018 (3)
Hemmapremiär, DIF-ibk runsten 26/9-2018 (4)
Hemmapremiär, DIF-ibk runsten 26/9-2018 (5)

Det ovanstående stycke har präglat hela säsongen i stort sett, om sanningen ska fram så har det sett ut så en del under olika perioder i dem sju åren vi funnits, dock skillnaden då (från nu) var att personliga påfrestningarna var inte lika präglande som det är nu.


Känns lite surreal att stå och skriva detta, men åt andra sidan om man ska kunna blicka mot framtiden...måste man ha klart för sig om nutiden, alltså här och nu.
Nu återstår det två matcher kvar av serien, all hopp om att hinna ikapp råttorna rann ut i och med förlusten mot hagunda med 3-9, det enda vi kan hoppas på är antingen att tullinge (eller annat lag) hinner i kapp solnagänget och blåser dem på sista kvalplatsen, eller att solna floppar i kvalet.För vår del kan vi bara spela av det två kvarstående matcherna med heder och njuta av det som återstår av säsongen.

FRAMTIDEN

Innebandy-sverige mår lite så där, i och med utbrytarligan så är framtiden lite oviss med svensk innebandy, frågan är vad denna nya utbrytarligan kommer göra med seriesystemet, kommer kanske lagen i allsvenskan få platser i ssl om konflikten inte avtar sig?
Vi i gruppen förblir skeptiska att DIF innebandy eventuellt i framtiden skulle spela i PFL (Premier Floorball League), dels p g a seriesystemet (hur det skulle se ut för oss), dels det ekonomiska stödet från kommunen som eventuellt skulle dras in om en plats i PFL blir verklighet. Men mest av allt så anser vi att en utbrytarliga ( om än inte så konstigt att den finns nu) inte är den bästa vägen att gå.Antar tiden får visa vad som kommer ske med svensk innebandy, och förhoppningsvis så får konflikten ett slut sinom tid.
Vad beträffar vår framtid:

Syftet med DIF.FANS.INNEBANDY. (DFI) var att kombinera två saker vi älskar, Djurgårn och innebandy, stödja Djurgårn på läktaren och lira innebandy.


Det sistnämnda har gått hyfsat, utöver att vi deltagit i ett par innebandy-turneringar så har en av våra medlemmar skickat in en motion till järnkaminernas styrelse om att annordna en kaknäscup-version i innebandy, en tämligen intressant förslag från vår medlem. 

För att veta mer, gå på Järnkaminernas årsmöte onsdagen den 13 mars , om du inte är medlem kan du bli medlem på plats, läs mer på bifogad länk!


Vi i DFI är dock vanliga grabbar med väldigt lite förmåga och erfarenhet av att arrangera saker och ting, det är just det som varit svårt för oss dem senaste sju åren.


I och med att vi också är få så är vi också sårbara, om en av oss (som är bäst på att få folk till kortsidan) sjuknar till/får förhinder så har stödet uteblivet och dem på plats har bara kunnat hänga upp flaggor.


Om en av oss (som ansvarar för flaggorna) sjuknar till/får förhinder så kan färgandet på läktaren utebli, såvida inte det dykit upp en liten skara självmant på kortsidan eller om den enskilde medlemmen (med rekryteringsförmåga) fått med sig ett x antal personer så uteblir stödet och färgandet av läktaren.


Detta har varit en av svårigheterna för oss på ett personligt plan, pusha oss bortom vår befinliga förmåga till nästa nivå, att göra det saker vi inte har mycket erfarenhet av (som rekrytering och arrangera), det har varit en av det mentala faktorerna vi brottats med senaste tiden. Sen (som tidigare nämnt) så har det personliga påfrestningarna (b l a från personliga angelägenheter) har haft sin påverkan.


Dock för att citera "Sektion B": "Vi har drömmen kvar".


När vi vart det antalet vi minimalt velat ha, när vi haft det färgat på läktaren som vi velat ha, när vi sjungit så mycket vi kunde, när vi tittar tillbaka på bilder på oss på kortsidan i Eriksdals, bilder på oss i hörnan i Engelbrektshallen, så har vi då känt av den där glädjen som var anledningen till att vi bildade gruppen, vi har känt kärleken till föreningen igen och till sporten innebandy.Den glimt av hopp har fått oss att uthärda det påfrestningar vi gått igenom i perioder.


Så hur kommer framtiden se ut för oss? Ärligt talat:


*Det kommer vara oaktivt i en hel del matcher i perioder, det påfrestningar från det personliga angelägenheterna kommer fortsätta ha sin påverkan....men en del av oss (när andra medlemmar är frånvarande) kommer fortsätta så mycket som möjligt att engagera sig för DIF innebandy.*När vi inte lyckats få dit en tillräcklig stor grupp på läktaren för att kunna sjunga, kommer antingen en eller några till av oss komma med en hängflagga (eller två) och reppa DIF innebandy på så sätt.


*Utöver innebandymatcher, kommer engagemanget i årsmöten fortsätta, som vi tidigare skrivit på bloggen så har vi skickat en del motioner till årsmöten i DIF innebandy för att b l a förbättra och stärka medlemskapet i sektionen, om inte flera av oss så kommer i alla fall en av oss att fortsätta delta på årsmöten.


*En av oss minst, kommer hålla ställningarna, tills eventuellt fler dyker upp på kortsidan senare eller eventuellt tidigare via vårt egna rekryteringsarbete, eller tills medlemmar i DFI kommer tillbaks från sin frånvaro.


*Sen är vi vanliga Djurgårdare,  vi kommer fortsätta gå på matcher i fotbollen och hockeyn t ex.


Så det är så det kommer se ut i runda slängar ungefär, den mentala pressen att få folk till kortsidan (och när vi misslyckats) har tyngt oss förstås...men efter tid och otid har vi lärt oss en sak....ta det som det kommer!


FULL FART FRAMÅT MOT FRAMTIDEN!


DJUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU!

lördag 9 februari 2019

Ajk-DIF 7-6 e.sd och nästa DFI-avsnitt uppe snart!


Detta derby började på ett bedrövligt sätt, 6-1 underläge och sopor till aik-säkerhet försökte censurera vår supporterkultur  genom att försöka riva ner en av våra "hata aik"-flaggor på befängda grunder, DRA ÅT HELVETE ERA JÄVLA MUPPAR!
Resten av derbyt var en krigarinsats från lagets sida, upphämtning till 6-6 och ett par ribb- och stolpträffar precis innan fulltid.
Förlusten sved hårt,  försöket till censurering av vår kultur sved också hårt...men ändå en känsla av stolthet. 
Trots vårt antal på läktaren så sjöng vi på oavsett vad, grabbarna på planen krigade sig tillbaka in i matchen trots ett 6-1 underläge. 


Nu lägger vi detta derby bakom oss, vi fortsätter framåt och kommer lägga upp vårt nästa youtube-avsnitt inom kort.Avslutningsvis vill vi också säga att i vårt tycke tycker vi att både vi och laget skickade ett tydligt budskap till aik och deras smuts-säkerhet:NI KAN INTE RUBBA OSS!


#ALLTIDOAVSETT 


torsdag 24 januari 2019

aik-DIF Innebandy 9/2, hjälp oss ta revansch!

Edit: DFI gjorde inte bilden, all credd till ursprungliga skaparen!


Derbyt i oktober 2018 blev inte som vi hoppades, fullsatt på respektive sittplats...men ståplats-stödet och resultatet lämnade mycket att önska.Nu vill vi ta revansch den 9/2, stå med oss!Det förra derbyt slutade med en knapp förlust mot solnaiterna, inför derbyt hoppades vi på en enorm uppslutning på kortsidan. Med all hets och hauss inför matchen hade vi förväntat oss flertalet i klacken.


Dock blev det inte som vi hade hoppats, några av våra grabbar i DFI fick förhinder p g a hälsoskäl och blott några stycken tappra Djurgårdare stod upp och sjöng medans den enskilde DFI-medlemmen, utav besvikelse på uppslutningen, valde att sitta ner högre upp på kortsidan. Den enda tröst här var att gnihets "bortastå" bestod mest av personer som valde att sitta ner.


Det fåtalet grabbar som valde att stå upp och sjunga ändå ska ha all heders-credd för det, utan tvekan!
HJÄLP OSS TA REVANSCH, STÅ MED OSS I SOLNA!Just nu håller vi på att söka efter frivilliga som är villiga att stå med oss i detta derby. Vi vill ge stöd åt grabbarna....men vi kan inte göra det själva....vi behöver er hjälp, hjälp oss stödja grabbarna på plan! Tacka ja till eventet i denna länk, om du vill och kommer stå upp för DIF med oss mot aik! Bjud in ALLA DIF-vänner du känner och tillsammans färgar vi vår bortasektion i solnahallen!


Info gällande biljetter och eventuellt samlingstid/plats kommer komma löpande i evenemanget, så håll utkik!KROSSA gnaget!
Bildkälla: DIFkollektivet, instagram